Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Center za vseživljenjsko izobraževanje

Podkategorije
Jezikovni tečaji

Predmeti 
Zgodnje učenje angleščine oz. nemščine 1 2018-19Ta predmet zahteva ključ za vpis
Zgodnje učenje angleščine oz. nemščine 2 2018-19Ta predmet zahteva ključ za vpis
Projekt - gradivoTa predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikomTa predmet zahteva ključ za vpis
Pedagoško - andragoško izobraževanje 17/18Ta predmet zahteva ključ za vpis
Zgodnje učenje angleščine oz. nemščine 1 2017-18Ta predmet zahteva ključ za vpis
Zgodnje učenje angleščine oz. nemščine 2 2017-18Ta predmet zahteva ključ za vpis
Disciplina in vodenje razredaTa predmet zahteva ključ za vpis
Igre in poukTa predmet zahteva ključ za vpis
IKT v praksiTa predmet zahteva ključ za vpis
Jezikovne zmožnosti: kje in kako pri pouku tujega jezika – nemščine
Multimedija PDPTa predmet zahteva ključ za vpis
Novi mediji pri pouku tujega jezika - nemščinaTa predmet zahteva ključ za vpis
Otroška književnost 2014/15Ta predmet zahteva ključ za vpis
Pedagoško andragoško izobraževanjeTa predmet zahteva ključ za vpis
Razvoj komunikacijskih spretnosti v vrtcu
Specialna didaktika
Strokovni jezik pri poukuTa predmet zahteva ključ za vpis
Usposabljanje profesorjev zgodovine za primerno oblikovanje strokovne razstave kot del šolskega učnega procesa
Vodenje raziskovalnega dela mladih
Ključne kompetence ITa predmet zahteva ključ za vpis